82100, вул, 22-Січня, 41, м. Дрогобич, Львівська область, Україна

(03244)2-15-38

Запит на інформацію

Форма письмового запиту на інформацію
(для юридичних осіб)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
просп. Перемоги, 10, м. Київ, 01135
______________________________
(назва юридичної особи)
____________________________
___________________________
(місцезнаходження)
___________________________
тел.: _________; е-mail:________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

Відповідь на запит на інформацію прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

(підпис)

______________ 20__ року _________ ________________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *